we will write your essay assignment help in usa cover letter service uk collegiate online essay writing service in london 24 hour paper writing service how to write an argumentative essay business plan program free

Prijedlog stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag


PPPPO koji se stavlja izvan snage:

Tekstualni dio: Obrazloženje i Odredbe za provođenje

Grafički dio:

1.1       Vegetacijske zajednice (MJ 1 : 10 000)
1.2       Morski bentos  (MJ 1 : 10 000)
1.3       Tipovi morskog dna (MJ 1 : 10 000)
2.1       Namjena i korištenje prostora (MJ 1 : 10 000)
2.1.A    Prostori posebne namjene (MJ 1 : 10 000)
2.2.      Posebni uvjeti korištenja i zaštite (MJ 1 : 10 000)
2.3.      Infrastrukturni sustavi (MJ 1 : 10 000)
    
Odluka o donošenju PPPPO
Sažetak za javnost